Regulamin konkursu "Walentynki z Renault Auto Compol"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem oraz fundatorem nagród w konkursie jest firma " Auto Compol SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000138136 NIP: 778 10 00 799 , kapitał zakładowy 900.000 zwany dalej organizatorem.
 2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi w dniu 11.02.2020 o 7.30 a zakończenie 16.02.2020 o godz 23.59.
 3. Uczestnik, który wygra główną nagrodę- czyli użyczenie samochodu Renault na weekend powinien być pełnoletni i posiadać ważne prawo jazdy , zamieszkanie na terenie Polski i mająca status konsumenta zgodnie z art 222 kc
 4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz ich bezpośredni członkowie rodzin (za członków rodziny uznaje się małżonków, dzieci , rodzeństwo, oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia)

§ 2. Zasady konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien we wskazanym w § 1 pkt 2 terminie zamieścić na firmowym fanpage firmy Autocompol pod postem informującym o konkursie odpowiedzi na pytanie „ Którym modelem Renault zabrałbyś ukochaną / ukochanego na wymarzoną randkę ?
 2. Komentarz nie może naruszać praw osób trzecich.
 3. Komentarz nie może zawierać treści wulgarnych.

§ 3. Dane osobowe

 1. Dane osób biorących udział w konkursie będą przetwarzane przez firmę Auto Compol SA. jedynie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.
 2. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 4. Nagrody

 1. Nagrodą główną w konkursie jest:
  • Nieodpłatne użyczenie na weekend ( od piątku od 16.00 do poniedziałku do 10.00) dowolnego modelu samochodu Renault z pełnym bakiem. Limit do wykorzystania: 600 km.
 2. Model samochodu Renault do wyboru z listy aktualnie zarejestrowanych do jazd próbnych przez Organizatora
 3. Lista aktualnych modeli samochodów Renault oraz wersji wyposażenia dostępna u Organizatora.
 4. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę lub inną nagrodę .
 5. Uczestnik może zrzec się nagrody , ale w zamian za to nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda a dana nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora.

§ 5. Zasady przeprowadzanie konkursu

 1. Celem konkursu jest wymyślenie oryginalnego komentarza do pytania konkursowego: "Którym modelem Renault zabrałbyś ukochaną / ukochanego na wymarzoną randkę ?
 2. Autor najciekawszego komentarza otrzyma nagrodę główną – Użyczenie bezpłatne samochodu Renault na weekend.
 3. Nagroda do wykorzystania do 31.03.2020 roku.

§ 6. Zasady wyłaniania zwycięzcy

 1. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powoła komisję w trzyosobowym składzie ( pracownicy Organizatora)
 2. Zwycięzca zostaną wyłonieni w ciągu 3 dni od daty ukończenia konkursu.
 3. Zwycięzca zostaną powiadomieni do dnia 19.02.2020.
 4. W przypadku, kiedy Uczestnik nie spełni wymogów regulaminu traci prawo do nagrody.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone na fanpage firmy Auto Compol w terminie do dnia 19.02.2020.

§ 7. Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje uczestnicy powinni zgłaszać w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu drogą emailową (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania .
 3. Zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź drogą pisemną

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dołączony jest do konkursu oraz dostępny w siedzibie Organizatora.
 2. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwy Sąd. 

 

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), aby ułatwić Ci korzystanie z serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej